wyjaśnij pojęcia
Ród.............................................................................

Plemię.........................................................................

Stan............................................................................

Klasa Społeczna..............................................................

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-14T16:51:01+02:00

Ród jest to grupa rodzin mająca wspólnego przodka w lini męskiej,nosząca jego nazwę i herb

Plemię jest kilka rodów wywodzących się od wspólnego przodka,która mieszka w obrębie jednego terytorium i integruje się wspólnymi interesami

Stan jest to zbiorowość społeczna mająca  własne prawa, przywileje lub obowoiążki; było kilka stanów: kler,czyli duchowieństwo(najbogatszy), rycerstwo lub ziemiańśtwo(szlachta), miezczaństwo, chłopi i plebs(najubożsi)

Klasa społeczna jest to jeden z elementów społeczeństwa, o przynależności klasowej w kapitaliźmie decyduje miejsce w podziale pracy oraz własność i kontrola ważnych zasobów.