1. a)oceń przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Stanach Zjednoczonych. W tym celu przy każdym z wymienionych elementów środowiska wpisz: "czynnik sprzyjający" lub "niesprzyjający", a następnie przedstaw argument potwierdzający twoją ocenę.
-ukształtowanie terenu-......
- klimat-......
-gleby-......

b)wyjaśnij czym różnią się ekstensywny i intensywny sposób gospodarowania. Następnie napisz, który przeważa w Stanach Zjednoczonych.Uzasadnij swoją odpowiedź.

c)Wyjaśnij terminy:
-specjalizacja produkcji-....
-rolnictwo wysokotowarowe-...


pierwsza osoba, która da sensowną odpowiedź dostanie naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T19:49:10+01:00
Ukształtowanie terenu - niesprzyjające (właściwie to trudno okreslić) , duża część St Zj położona w zasięgu terenów wyżynnych, jedynie na terenie wielkich równin korzystne

klimat - korzystne, St Zj znajdują się w zasięgu korzystnych dla rozwoju rolinctwa klimatów podzwrotnikowych]

gleby - korzystne , czarnoziemy na dużym obszarze

intensywne - wysoka mechanizacjia, duże nawożenie, wysoka specjalizacji produkcji, stosowanie dużych ilości środków chemicznych ochrony roślin, wysokie plony.

esktensywne - duże zasoby pracy ludzkiej, niewielka mechanizacjia, noski poziom kultury rolnej, tradycyjna struktura upraw i hodowli, niskie plony.
W St Zj przeważa rolnictwo ekstensyne mimo wysokiego poziomu rolictwa, w środkowej części rozwięło się rolnicto plantacyjne, uprawia się przede wszystkim ryż, bawełnę kukurydzę , soję - a to dzięki urodzajnym glebom i dużym obszarom, plony są niskie ale zbiory duże.

specjalizacja produkcji-każdy obszar za względu na warunki przyrodnicze ma wyspecjalizowaną produkcję rolniczą, tzn na danym obszarze uprawia się jeden konkretny kierunek rolnictwa.

rolnictwo wysokotowarowe- to takie w którym duża ilość płodów rolnych przeznaczana jest na sprzedaż na rynki krajowe lub zagraniczne .

(trochę chaotycznie mi to wszytko wyszło -.-)
48 4 48
Co to za głupoty popisane !!!
Nie przepisujcie tego !!!