Wyjaśnij jakie były przyczyny wojen domowych i upadku ustroju republikańskiego w rzymie.

opisz jaki zakres władzy posiadał cesarz .

dlaczego o ustroju stworzonym przez oktawiana augusta mówiono że była to komedia republiki.

wymień korzyści dla ludnościimperium wypływające z istnienia pokoju rzymskiego.

wyjaśnij co oznacza termin romanizacja.

wymień przedstawicieli starożytnej literatury rzymskiej.

wyjaśnij jakie osiągnięcia starożytnych rzymian można uznać za ponadczasowe.

wskaż w czym przejawiały się wpływy greckie w kulturze starożytnego rzymu.

opisz rozrywki organizowanedla ludu rzymskiego.

opisz losy palestyny od czasów aleksandra wielkiego.

wujaśnij jaj doszło do rozprzeszczeniania się chrześcijaństwa w całym imperium rzymskim.

wymień przyczyny prześladowania chrześcjań.

podaj jakie znaczenie miał edykt wydany w 313 przez cesarza konstantynopola.

wymień przyczyny wewnętrzne kryzysu w cesarstwie zachodniorzymskim.

wyjaśnij kogo rzymianie nazywali barbarzyńcami.

wymień znane ci plemiona barbarzyńców.

opisz w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

1

Odpowiedzi

2009-12-12T08:29:59+01:00
Romanizacja (łc. Romanus ‘rzymski’ od Roma ‘Rzym’) 1. rozpowszechnianie kultury i języków romańskich. 2. w antycznym Rzymie – wymuszanie na ludności podbitej i podległej przyjęcia kultury rzym. i języka łacińskiego.
4 5 4