Jan Kochanowski " Pieśń o spustoszeniu Podola"
1)Podaj, co jest tematem utworu.
2)Określ, kim jest podmiot liryczny
3)Wskaż, kto jest adresatem pieśni.
4)Opisz, w jaki sposob Jan Kochanowski przedstawia polskie społeczeństwo.
5)Zaprezentuj argumenty, które przywołuje podmiot liryczny, by zachęcic Polaków do zmiany postawy

1

Odpowiedzi

2011-07-06T13:40:55+02:00

1) Tematem utworu jest spustoszenie Podola przez Turków.

2) Podmiot liryczny jest niewątpliwie osobą, które ma jakieś znaczenie pośród ludu i jego przemowa może coś zyskać. Moze być kimś w rodzaju wojewody lub szlachcica.

3) Adresatem pieśni jest szlachta.

4) Kochanowski przedstawia polskie społeczeństwo jako naród hulaszczy, uwielbiający biesiadę i jadło nade wszystko, które nie chce wziąć sie w garść i walczyć o to, co jest im bliskie. Poza tym, nie wyciągają żadnych wniosków po tym, co ich spotkało, tylko wracają do dawnego trybu życia.

5) argumenty

- zabranie w niewolę dzieci i żon,

- zniszczenie wszystkiego co mieli,

- łaczenie sie szlachcianek z Turkami

36 4 36