Od chwili dostrzeżenia błyskawicy do usłyszenia grzmotu upłynął czas równy 9 sekund. Przyjmując, że prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w wilgotnym powietrzu wynosi 335 m/s, a prędkość rozchodzenia się światła 300 000 km/s, oblicz a jakiej w przybliżeniu odległości nastąpiło uderzenie pioruna.

Proszę o obliczenie
dzięki;]

1

Odpowiedzi

2009-12-11T20:53:45+01:00
T= 9 s
V= 335 m/s
d=?
s=2d
s=V*t
s=335m/s * 9s=3015m
d=3015 /2=1507,5
Piorun uderzył w odległości 1507,5 metra