Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T21:53:45+01:00
POZYTYWNE ZNACZENIE BAKTERII:

- Dzięki bakteriom przyroda nieożywiona może funkcjonować
- Bakterie wspomagają wiele roślin uprawnych (np. łubin, soja, fasola) pozwalając im rosnąć
na mało żyznych glebach
- Wychwytują one gazowy azot z powietrza, wypełniając przestrzeń między grudkami ziemi i
przekształcają go w formę dostępną dla roślin
- Bakterie żyjące w układzie pokarmowym ułatwiają rozkład celulozy
- Bakterie żyjące w jelicie człowieka pomagają rozłożyć nie strawione cząsteczki pokarmu,
dostarczają też witaminy
- Do wytwarzania kefirów, jogurtów oraz innych produktów mlecznych i kiszonych potrzebne
są bakterie
- Bakterie rozkładają zanieczyszczenia w biologicznych oczyszczalniach ścieków


NEGATYWNE ZNACZENIE BAKTEII:

- Bakterie wywołują wiele chorób, niektóre z nich mogą być zagrożeniem dla życia człowieka
(np. gruźlica, zapalenia płuc, czerwonka bakteryjna, wywołują również zatrucia
pokarmowe)
- Przyczyniają się do psucia (gnicia) żywności
- Niszczą wiele materiałów przemysłowych
- Uwalniają azot od atmosfery
1 5 1
2009-12-11T21:56:22+01:00
Pozytywne:
Dzięki bakteriom przyroda nieożywiona może funkcjonowac.
Przydatne w tworzeniu domowych jogurtów.
Dobre kultury bakterii wzmacniają odporność.
Bakterie w jelicie człowieka pozwalają rozdrobnić niestrawione cząstki pokarmu.
Rozkładają zanieczyszczenia w ściekach.
Negatywne:
Wywołują wiele chorób.
Przyczyniają się do psucia jedzenia.
Uwalniają azot od atmosfery.
Niszczą wiele materiałów przemysłowych.
1 5 1