Odpowiedzi

2009-12-12T12:34:35+01:00
Silnik elektryczny - jest to urządzenie , które zamienia energię elektryczną na energię mechaniczną .
Silnik składa się z dwóch ramek ustawionych prostopadle do siebie , osadzonych na wspólnej osi. Końce przewodów każdej ramki są zakończone blaszkami zamocowanymi przeciwlegle na powierzchni małego walca wykonanego z izolatora i osadzonego na tej samej osi co ramki.
2009-12-12T12:35:38+01:00
Budowa i sposob funkcjonowania..
1.stojan z magnesem trwałym;
2.wirnik z uzwojeniem twornika – prostokątna ramka z drutu;
3.szczotki – doprowadzające prąd do uzwojenia twornika;
4.komutator – pierścień ze stykami – wyprowadzenia z ramki (uzwojenia twornika);
5.wyjścia do zasilania.
Silnik elektryczny prądu stałego zbudowany jest z dwóch magnesów zwróconych do siebie biegunami różnoimiennymi, tak aby pomiędzy nimi znajdowało się pole magnetyczne. Pomiędzy magnesami znajduje się przewodnik w kształcie ramki podłączony do źródła prądu poprzez komutator i ślizgające się po nim szczotki. Przewodnik zawieszony jest na osi, aby mógł się swobodnie obracać.

Na ramkę, w której płynie prąd elektryczny, działa para sił elektrodynamicznych z powodu obecności pola magnetycznego. Siły te powodują powstanie momentu obrotowego. Ramka wychyla się z położenia poziomego (jak na rys. 1), obracając się wokół osi. W wyniku swojej bezwładności mija położenie pionowe (w którym moment obrotowy jest równy zero a szczotki nie zasilają ramki). Po przejściu położenia pionowego ramki, szczotki znów dotykają styków na komutatorze, ale odwrotnie, prąd płynie w przeciwnym kierunku, dzięki czemu ramka w dalszym ciągu jest obracana w tym samym kierunku.