Odpowiedzi

2009-12-12T14:30:34+01:00
Środowisko jest ważnym elementem naszego życia, powinniśmy je kochać i dbać o nie.
Przede wszystkim dbajmy o żyjące na nim rośliny, gatunki zwierząt, nie niszczmy ich.
Powinniśmy być też ekologiczni, gdyż ekologiczne życie też wywiera ogromny nacisk na leczenie środowiska
Ostatnim i najważniejszym elementem jest miłośc do samego siebie, bo jeżeli sdie szanujemy to nie będzieemy zaśmiecali środowiska jak lumpy.
  • Użytkownik Zadane
2009-12-12T14:45:40+01:00
Zeby zapobiec zanieczyszczeniu srodowiska mógłbym np. segregować odpady, wrzucać je do odpowiednich kontenerów i nie używać reklamówek i innych przedmiotów jednorazowych, kupować produkty spożywcze w szklanych naczyniach, aby móc je potem zagospodarować poprzez recykling. Innymi rodzajami zanieczyszczenia środowiska są : zanieczyszczenia wód w tej sprawie mógłbym nie myć auta w pobliżu rzek oraz nie marnować nie potrzebnie wody i zanieczyszczenie powietrza mógłbym nie używać dezodorantów i przedmiotów wykonanych z zastosowaniem freonu.

Um eine Verunreinigung der Umwelt könnten Abfälle zum Beispiel verhindern, zu trennen, werfen sie in die entsprechenden Behälter und verwenden Sie keine Werbesendungen und andere Einweg-Artikel, Lebensmittel kaufen, in Glasgefäßen zu verbinden und dann durch das Recycling genutzt werden. Andere Arten der Umweltverschmutzung sind: Wasserverschmutzung in diesem Fall konnte ich nicht das Auto waschen in der Nähe des Flusses und verschwenden keine wody.Aby nicht erforderlich, um die Verunreinigung der Luft verhindern könnte nicht verwenden, Deodorant, und Objekte mit der Verwendung von Freon gemacht.
2 5 2