Zadanie 1
Porównaj podstawowe własności trzech stanów skupienia,wpisując odpowiednie łatwo lub trudno.Podaj przykład ciał o podanym stanie skupienia

Stan skupienia Przykład ciała Zmienić kształt Zmienić objętości
Stały ............ .................. .................
Ciekły .............. ................. ............
Lotny .............. ................... ..........

Zadanie 2
Podaj przykłady rozszerzalności cieplnej ciał
....................................................
......................................................
.....................................................
.......................................................

zadanie 3
Uzupełnij tabelę przykładami ciał.

Kruche
-
Sprężyste
-
plastyczne
-

2

Odpowiedzi

2009-12-12T14:57:12+01:00
1)
a. łatwo trudno
b.trudno latwo
c. trudno trudno
2)
np rozgrzana smoła, guma
3)
a. kreda
b. sprezyna
c. plastelina
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T16:38:58+01:00
Zad.1
stan skupienia stały : zmienić kształt : trudno, zmienić objętość trudno
stan skupienia ciekły: zmienić kształt łatwo, zmienić objętość: trudno
stan skupienia lotny: zmienić kształt łatwo, objętość: łatwo.
zad.2 Przykłady rozszerzalności cieplnej: przerwy dylatacyjne w szynach kolejowych, tramwajowych; przerwy dylatacyjne w przęsłach mostu, rozszerzalność cieczy (np. rtęci lub alkoholu w termometrze).; druty trakcji elektrycznej (zwisające latem, napięte zimą)
Zad. 3 (masz wypisać z tabeli, czy podać przykłady?)
kruche: porcelana , szkło, ciastko
sprężyste: trampolina, gąbka, sprężyna
plastyczne: ciastolina, glina, ciasto
3 5 3