Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T21:41:25+01:00
Święty Paweł w swoim liście do galatów przedstawia uczynki rodzące się z ciała(czary ,wzburzenie ,pijaństwo....) oraz owoce ducha( miłość radość pokój...) Wnioskuję z tego ,że powinniśmy słuchać potrzeb ducha ,a nie ciała, bo to duch jest bogu miły i potrzebny w planie zbawienia człowieka. Powinniśmy uczyć się panować nad ciałem , bo dusza do czegoś dązy, do zbawienia ,a ciało obumrze nie pozostawiając użytku.Nie powinniśmy się tak bardzo zajmować i martwić gromadeniem dóbr doczesych ale zaskarbianiem łask u Boga. Każdy kto postepuje inaczej nie zazna życia wiecznego z Bogiem.


:-P