Odpowiedzi

2009-12-12T19:00:54+01:00
Łk 4, 1-15
Jezus przebywał na pustyni 40 dni. Nic nie jadł i nie pił. Był kuszony przez diabła. Gdy Jezus zgłodniał szatan powiedział,że jeśli jest Synem Bożym,to niech zamieni kamień w chleb. Wtedy Chrystus odpowiedział,mu że nie samym chlebem żyje człowiek. Następnie diabeł powiedział,że jeśli odda mu pokłon to wszystko będzie należało do Jezusa.Ten odpowiedział, mu że pokłon odda tylko Panu Bogu. Później szatan kazał,by Chrystus rzucił się w dół. Lecz Jezus odpowiedział mu,że nie będzie wystawiał na próbę Pana Boga swego. Szatan,zmęczony tym,że nie udało mu się zwieść Jezusa odstąpił od Niego do czasu.
2009-12-12T20:34:30+01:00
Łk , 3, 1-38
I. PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
1. Wezwanie do nawrócenia
2. Szczególne wskazania
3. Świadectwo Jana o Mesjaszu
4. Uwięzienie Jana
5. Chrzest Jezusa
6. Rodowód Jezusa
i to koniec rozdziału.

łk 4, 1-15
7. Kuszenie na pustyni
II. Zaczyna sią DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
1. Pierwsze wystąpienie ( Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich ).1 2 1