Odpowiedzi

2009-12-12T18:51:46+01:00
Przy ocenie stopnia zanieczyszczenia wód stosuje się dwie zasadnicze metody: fizyko-chemiczną, polegającą na badaniu zawartości tlenu i określonych związków chemicznych, odczynu wody i takich fizycznych własności wody, jak mętność, barwa, zapach i temperatura, oraz biologiczną. W badaniach można się posługiwać albo metodą opisowo-analityczną, badając skład gatunków, ukształtowanie zbiorowisk i ich zmiany, albo metodami doświadczalnymi, za pomocą których ocenia się możliwości rozwoju i sposoby zachowania się organizmów lub całych populacji pod działaniem pojedynczych czynników środowiskowych (np. różnego typu i stopnia zanieczyszczeń) lub ich kompleksów. Ważnym elementem metody biologicznej są również badania bakteriologiczne, polegające m. in. na przeliczaniu kolonii bakterii na pożywkach i oznaczaniu tzw. miana coli. Biologiczne metody opierają się na założeniu, że warunki życia i jako przejawy pozostają ze sobą w ścisłym związku przyczynowym. Badania biologiczne połączone są zwykle z badaniami chemicznymi, gdyż dopiero połączenie tych punktów widzenia daje pełny obraz zanieczyszczenia środowiska.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T18:56:42+01:00
W powietrzu czystym przeważają formy krzaczkowate i listkowate, a skażonym przeważają formy skorupiaste

brak porost ów oznacza skażone środowisko

w I klasie czystości wód występuje:
łosoś
rak szlachetny
larwa chruścika

w II klasie występuje:
płoć
rozwielitka

w III klasie:
błotniarka moczarowa
pijawka
larwy komarów pałeczki okrężnicy
1 4 1