Które z podanych niżej zdań jest fałszywe:
A.Właściwości chemiczne pierwiastków ułożonych według wzrastających mas atomowych zmieniają się w sposub okresowy.
B.Na podstawie układu okresowego można przewidywac właściwości chemiczne nie tylko pierwiastków,ale i ich prostych związków.
C.Liczby pierwiastków w kolejnych okresach wynoszą 2,8,8,18,18,32 itd.
D.Maksymalna wartośc pierwiastku drugiego okresu jest zgodne z numerem okresu.
E.Układ okresowy jest systemem klasyfikacyjnym pierwiastków,opartym na prawie okresowości. ???

2

Odpowiedzi

2009-12-12T19:51:25+01:00
2009-12-13T01:04:35+01:00