Witam ,
Bardzo proszę o rozwiązanie zadania :

1.Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników .

a) 3x+2y = 6,3
2x+5y = 8,3
----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Rozwiąż układy równań dowolną metodą .

a)
4p/9 - 5r/3 = 1.5/6 ( 1 i pięć szóstych)
2p/3 =2r/3 = -0,1

b)
4(x-2)-y =1
2x-4y =8

c)
a/3 + b/5 =7
a/4 - b/5 =0
-------------------------------------------------
3 Ułóż i rozwiąż odpowiednie układy równań :

a) Liczba x stanowi 20% liczby y . Liczba o 20% mniejsza od x jest liczbą o 21 mniejszą od y .
b) Liczba x jest o 10% większa od liczby y. Liczba o 2 mniejsza od y stanowi 90% liczby x.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T20:44:29+01:00
Zad 1

a) 3x+2y = 6,3 /x2
2x+5y = 8,3 /x -3

6x+4y = 12,6
-6x-15y = -24,9

4y + (-15y) = 12,6 +(-24,9)
-11y=12,3
y=- 1,11

3x+2y = 6,3
3x+ 2 (-1,11) = 6,3
3x-2,22 =6,3
3x=6,3+2,22
3x= 8,52
x=2,84
zad 2
a)
4p/9 - 5r/3 = 1 5/6 /9
2p/3+2r/3 = -0,1 /3

4p -15r= 16,5
2p+2r= -0,3 / x -2

4p -15r= 16,5
-4p-4r= 0.6

-19r=17,1
r= -0,9

4p -15r= 16,5
4p-15 x (-0,9) =16,5
4p+13,5=16,5
4p=16,5-13,5
4p=3
p=3/4

b)
4(x-2)-y =1
2x-4y =8

4x -8-y=1
2x-4y=8

4x-y=1+8
2x-4y=8/ x -2

4x-y=9
-4x+8y=-16

7y= -7
y= -1

2x-4y=8
2x-4 x(-1)=8
2x+4=8
2x=8-4
x=2
c)

a/3 + b/5 =7 / x 15
a/4 - b/5 =0 / x 20

5a+3b=105
5a-4b=0 /-1

5a+3b=105
-5a+4b= 0

7b=105
b=15

5a+3b=105
5a+3x15= 105
5a+45=105
5a=105-45
a=12


3 Ułóż i rozwiąż odpowiednie układy równań :

x=20%y
x-20%=y-21

x-0,2y=0
x-0,2=y-21

x-0,2y=0/ - 1
x-y=-21+0,2

-x+0,2y=0
x-y=-20,8

-0.8y=-20,8
y= 26

x-0,2y=0
x- 5,2=0
x=5,2

B)
110%x=y
y-2=90%x

1,1x-y=0
y-0,9x=2

0,2x=2
x=10

110%x=y
1,1 x 10=y
11=y
2 5 2