Samochód o masie m=1400 kg rusza z miejsca i jedzie przez czas t=8s ze stałym przyspieszeniem o wartości a=3,2m/s2.
a)Oblicz energię kinetyczną samochodu na początku dziewiątej sekundy ruchu
b)Oblicz najkrótszą drogę hamowania tego samochodu od chwili osiągnięcia szybkości v=92 km/h, aż do zatrzymania. Przyjmij, że wypadkowa siła tarcia opon o jezdnię jest równa T=7kN.
c)Oszacuj, ile wyniosłaby średnia wartość siły działającej na ten samochód jadący z szybkością u=100km/h podczas zderzenia czołowego z innym pojazdem. Przyjmij, że wskutek takiej kolizji samochodów ulega deformacji na odcinku l=0,65m i jego szybkość końcowa jest równa zeru

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T00:26:15+01:00
A)
v = at
t = 8s -bo 9 sekunda sie nie skonczyla tylko zaczela
v = 3,2 x 8 = 25,6 m/s

Ek = mv²/2
Ek = 1400 x 25.6²/2 = 700 x 655,36 = 458752

b)
v = 25,5 m/s
Ft = 7000 N
Ek = 1400 x 25,5²/2 = 700 x 653 = 457160,495 J
Ek = W = F x S
S = W / F
S = 457160,495 / 7000 = 65,30 m

c)
v = 100 km/h = 27,7 m/s
E k = 1400 x 27,7²/2 = 700 x 771.6 = 540123 J
Ek = W = F x S
F = W/s
F = 540123 / 0,65 = 830959.166 N
4 5 4