6.Z akapitu 2 wynotuj wszystkie przymiotniki i przysłówki. Napisz, jakie wrażenie daje nagromadzenie w tekście wyrazów o tym odcieniu znaczeniowym.


a oto akapit 2.
Dóm mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi
Użątku, co pod strzechą zmieścić się nie może;
Widać, że okolica obfita we zboże,
I widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów
Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów
Orzących wcześnie łany ogromne ugoru,
Czarnoziemne, zapewne należne do dworu,
Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek:
Że w tym domu dostatek mieszka i porządek.
Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza


z góry dzięki :*

1

Odpowiedzi

2009-12-12T22:30:55+01:00
Przymiotniki (pytanie : jakie? jaki? jaka?) : mieszkalny, niewielki, chędogi, wielką, trzy, obfita, ogromne, czarnoziemne, uprawne, ogrodowych, otwarta, gościnna
przysłówki (pytanie : jak?) : zewsząd, wzdłuż, wszerz, gęsto,

Nagromadzenie w tekście wyrazów o tym odcieniu znaczeniowym sprawia, że owy tekst jest dokładniejszy, może więcej z niego wynieść, lepiej nam uzmysławia treść i zamysł autora, samo wypowiedzienie jest ciekawsze i bardziej urozmaicone
1 5 1