1. Dna jest funkcja y=-3x+2sporządź wykres funkcji oblicz miejsce zerowe określ czy funkcja jest rosnąca czy malejąca.
2. znajdź współrzędne punktów przecięcia się wykresu funkcji y=-2x=8 z osiami OX i OY
3. Oblicz pole figury ograniczonej osiami układu wspórzędnych i wykresem funkcji y=4x+8

1

Odpowiedzi

2009-12-13T11:45:02+01:00
Y=-3x+2
OX: 0=-3x+2
3x=2
x=2/3
OX: (2/3; 0)
OY: y=-3*0 +2
y=2
OY: (0; 2)
Zaznaczasz punkty na układzie współrzędnych, łączysz je i przedłużasz końcówki, to jest twoja prosta y=-3x+2

miejsce zerowe:
0=-3x+2
3x=2
x₀=2/3

y=-3x+2 a=-3 a<0 funkcja malejąca

2)y=-2x+8
OX: 0=-2x+8
2x=8
x=4
OX: (4,0)

OY: y=-2*0+8
y=8
OY:(0,8)

3)
y=4x+8
OX: (-2,0)
OY: (0,8)
Zaznaczasz te punkty na układzie współrzędnych, łączysz itd.
figurą ograniczoną przez osie układu i daną prostą jest trójkąt o współrzędnych A=(-2,0), B=(0,0), C=(0,8)
P=1/2 * |AB|*|BC|
|AB| = 2
|BC| = 8
P=1/2*2*8
P=8