Ciało spada na księżycu w czasie 2,45 razy dłuższym niż spada na ziemii z tej samej wysokości. Ile wynosi przyspieszenie grawitacyjne na księżycu? Przy spadaniu na ziemi należy pominąć wpływ oporów ziemi. Przyjmij że g = 9,81m/s2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T11:09:43+01:00
₁-księżyc
₂-ziemia

S₁=S₂

a₁t₁²=a₂t₂²
a₁=a₂t₂²/t₁²

t₁=2,45t₂

a₁=a₂t₂²/(2,45t₂)
a₁=a₂/(2,45)² [m/s²]

a₁=9,81/(2,45)^2=1,63 [m/s²]