1: a) gęstość powietza to:
b) temperatura wrzenia powietrza to:
c) temperatura topnienia powietrza to:
2. Przyporządkuj nazwy składników powietrza do podanych grup.

tlen, azot, wodór, ksenon, para wodna, hel, zanieczyszczenia, tlenki azotu, neon, tlenek węgla(IV), argon

a) Stałe składniki powietrza:
b) Zmienne składniki powietrza

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T11:07:17+01:00
A) gestosc 1,2 kg/m3
b) -191
c) -213

2) a)tlen azot ksenon hel neon argon wodór
B) para wodna zanieczyszczenia tlenki azotu tlenek wegla
1 5 1
2009-12-13T11:12:08+01:00
2
a)tlen, wodór, azot, zanieczyszczenia
b)ksenon, para wodna, hel, tlenki azotu, neon

1
a
Gestosc powietrza jest masą powietrza na jednostkę objętości. W układzie SI jest mierzona w jednostkach (kg/m3). Na poziomie morza w temperaturze 20 °C powietrze suche ma gęstość około 1,2 kg/m3. Gęstość powietrza maleje wraz ze spadkiem ciśnienia.
* W warunkach normalnych (0 °C i 101,325 kPa), suche powietrze ma gęstość ρSTP = 1,293 g/L.
* W standardowych warunkach przyjmowanych w aerostatyce i aerodynamice (25 °C i 100 kPa), suche powietrze ma gęstość ρSATP = 1,168 kg/m3.

temperatura topnienia wynosi -213 stopni celsjusza.
temperatura wrzenia wynosi - 193 stopni celsjusza.

pozdrawiam
1 5 1
2009-12-13T11:18:35+01:00
A) masa powietrza na jednostkę objętości (kg/m³)
b) wrzeniem nazywamy intensywne parowanie substancji na całej jej objętości, dla powietrza w temperaturze -191°C
c) topnienie substancji to jej przejście ze stanu stałego do cieczy, dla powietrza w temperaturze -213°C
2.
a) tlen, azot, wodór, ksenon, hel, neon, argon
b) tlenek węgla IV, tlenki azotu, para wodna, zanieczyszczenia
1 5 1