Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T06:30:30+01:00
Aromorfoza - określenie kluczowej innowacji w rozwoju organizmów żywych – istotnych zmian w budowie i (lub) funkcjonowaniu organizmów, umożliwiające im opanowanie nowych środowisk. W przypadku plechowców do których zalicza się organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe, których ciało ma postać plechy tzn. nie jest zróżnicowane na tkanki i organy i mszaków ta innowacja kluczowa polegała na wykształceniu tkanek i organów.