Zadanie 1. (0-1)
Siłę z jaką Ziemia przyciąga dany przedmiot nazywamy:

Zadanie 2. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą:

Zadanie 3. (0-1)
Podniesienie przedmiotu na Ziemi wymaga użycia …………………. siły, niż podniesienie tego przedmiotu na Księżycu

Zadanie 6. (0-1)
Pędem nazywamy:

Zadanie 7. (0-1)
Aby obliczyć przyspieszenie ciała na podstawie II zasady dynamiki należy:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T03:29:12+01:00
Zadanie 1. (0-1)
Siłę z jaką Ziemia przyciąga dany przedmiot nazywamy: siłą ciężkości lub inaczej ciężar ciała

Zadanie 2. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą: w przybliżeniu 10N

Zadanie 3. (0-1)
Podniesienie przedmiotu na Ziemi wymaga użycia ...większej... siły, niż podniesienie tego przedmiotu na Księżycu

Zadanie 6. (0-1)
Pędem nazywamy: iloczyn masy ciała przez jego prędkość

Zadanie 7. (0-1)
Aby obliczyć przyspieszenie ciała na podstawie II zasady dynamiki należy: podzielić wartość siły działającej na ciało przez masę tego ciała