Odpowiedzi

2009-12-13T14:05:33+01:00
R=8cm
oblicz pole kwadratu.
R=a pierwiastek z dwóch przez 2
czyli a=8 pierwiastka z dwóch
czyli pole kwadratu to się równa (a kwadrat) czyli 128 cm kwadratowych
oblicz pole trójkąta równobocznego
R=2/3h
czyli h=12 cm
a h=a pierwiastka z trzech przez 2
czyli a=8 pierwiastka z trzech
czyli że pole trójkąta wynosi (a kwadrat pierwiastek z trzech przez 4) czyli 32 pierwiastka z 3 cm kwadratowych
oblicz pole sześciokąta
R=a
czyli a =8cm
czyli że pole to się równa 6*a=48 cm kwadratowych
2009-12-13T14:17:53+01:00
1) kwadrat
a=2R√2 ÷ 2
a= 2×2√2 ÷ 2 = 16√2 ÷ 2 = 8√2

2)trojkat
h=r ÷ ²/₃
h=⁸/₁ ÷ ²/₃ = ⁸/₁ × ³/₂ = 24 ÷ 2 = 12
sinα=a ÷ 2R
√3/₂ = a/₁₆ /×16
8√3=a
P=a²√3 ÷ 4 = 64×3√3 ÷ 4 = 48√3

3) szesciakat
R=a
R=8
P=a²√3 ÷4
p=8²√3÷4= 64√3 ÷ 4=16√3
P= 16√3 × 6= 96√3
1 5 1