Zadanie1. (0-1)
Moc to:
A. iloczyn pracy i czasu
B. iloczyn masy i prędkości
C. iloraz pracy do czasu
D. iloraz czasu do pracy

Zadanie 2. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 s


Zadanie5. (0-1)
1 J jest to praca, którą:
A. wykonuje siła 1N z prędkością 1 m/s
B. wykonuje siła 1 N z przyspieszeniem 1 m/s2
C. wykonuje siła 1 N na drodze 1 m
D. wykonuje siła 1 N w czasie 1 s

Zadanie 6. (0-1)
Jeżeli odległość między ciałami zmniejszy się dwukrotnie, to siła oddziaływania grawitacyjnego:
A. zwiększy się dwukrotnie
B. zmniejszy się czterokrotnie
C. zwiększy się czterokrotnie
D. zmniejszy się dwukrotnie

Zadanie 1. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wartość dwóch sił działających na ciało jest równa zero, to możemy powiedzieć, że:
A. siły mają taki sam zwrot
B. siły się równoważą
C. masa ciała jest równa jego ciężarowi
D. kierunek tych sił jest poziomy

Zadanie 4. (0-1)
Aby zilustrować siłę z jaką jedno ciało działa na drugie z pewnej odległości, należy narysować
wektor w taki sposób aby:
A. zwrot siły dotykał ciała na które działa
B. wartość siły była większa od 1 N
C. początek wektora znajdował się w środku ciała na które działa
D. kierunek wektora był pionowy

Zadanie 6. (0-1)
Jeżeli odległość między ciałami zwiększy się dwukrotnie, to siła oddziaływania grawitacyjnego:
A. zwiększy się dwukrotnie B. zmniejszy się czterokrotnie
C. zwiększy się czterokrotnie D. zmniejszy się dwukrotnie

1

Odpowiedzi

2009-12-13T14:12:11+01:00