Proszę pomóżcie rozwiązac mi to zadanie Read the advert for the First Class School of English on page 19.Follow the instructions below and write am email to the school.Use Train Your Brain and the expression from Speak Out on page 19 to help you.
"if there are still places in the Pre-Intermediate group at the moment.
"how much the course costs.
"how many students there are in the group.
"if the school can help you with accommodation.
Proszę pomóżcie :(

1

Odpowiedzi

2009-12-13T16:03:14+01:00
Read the advert for the First Class School of English on page 19.Follow the instructions below and write am email to the school.Use Train Your Brain and the expression from Speak Out on page 19 to help you.

"if there are still places in the Pre-Intermediate group at the moment - Jeśli wciąż the miejsca w bezpośredniej grupie są w tym momencie?
"how much the course costs - ile kosztuje ten kurs?
"how many students there are in the group - ile jest studentów lub uczniów w tej grupie?
"if the school can help you with accommodation - Czy szkoła może pomoć ci sie przystosować?

Przeczytaj (przysłówki lub rozdziały) dla klasy pierwszej języka angielskiego na stronie 19. Kieruj się instrukcjami poniżej i napisz emaila do szkoły. Użyj mózgu i wyrażeń z języka na końcu strony 19. Może ci pomóc.

Myślę że troche pomogłem.
2 1 2