Proszę o pomoc w pyt. z historii

1. w czasie I wojny światowej POlacy podjęli zabiegi na rzecz odzyskania Niepodległości. Największą rolę odegrali...?
2. Decydujący wpływ na odzyskanie Niepodległości przez Polskę miał...?
3.Granica wschodnia II Rzeczypospolitej ukształtowała się w wyniku wojny z Rosją. Opisz przebieg
4.Polska utraciła NIepodległość jako monarchia a odrodziła się jako....
5.Ustrój Państwa określa konstytucja. Wymień konstytucje II Rzeczypospolitej
6.Przedstaw rolę Józefa Piłsudskiego w pierwszych dniach tworzenia państwa Polskiego
7. Opisz najważniejsze postanowienia Konstytucji kwietniowej.
8.Podaj przyczyny i skutki kryzysu przysięgowego. Jakie było znaczenie aktu 5 listopada.
9. Podaj przyczyny i skutki powstań śląskich
10. Jakie trudności występowały podczas scalania ziem trzech
zaborów w jedno państwo.?
11.Podaj przyczyny przewrotu majowego. Jaką rolę odegrał Józef Piłsudski?
12. Wyjaśnij czym był BBWR i Centrolef
13. Czym był COP i czym kierowano się przy jego realizacji
14. Wymień reformy Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego
15.Przedstaw postanowienia traktatu Ribbentrop- Mołotow
16. Wymień rządania Niemiec wobec Polski
17. Przybliż przyczyny konfliktu Polski i Czechosłowacji w okresie międzywojennym

1

Odpowiedzi

2009-12-14T16:21:05+01:00
1. Józef Piłsudski i Roman Dmowski
2. Uznanie Polski przez Ententę.
3. wkroczenie wojsk polskich do kijowa, obrona warszawy pokój ryski
4. republika
5. marcowa i kwietniowa
6. działał jako naczelnik państwa i dbał o jego rozwój.
7. sejm ma największą władzę.
8. przyczyna niedziałanie państw centralnych w sprawie polski
skutek internowanie żołnierzy. utworzenie polskiej armii.
9. dołączenie do polski i niechęć do niemiec
10. zróżnicowanie gospodarcze ziem polskich
11. nistabilność rządów. przejął władzę.
12.bbwr bezpartyjny blok współpracy z rządem
centrolef porozumienie lewicy
13. cop centralny okręg przemysłowy budowa polskiej gospodarki.
14. wprowadzenie złotego zamiast marki i stworzenie cop.
15. podział europy srod. na niemcy i zsrr.
16. oddanie skrawka polskiego pomorza.
17. chodziło o zaolzie i spisz.
1 1 1