A)ile protonów,elektronów,neutronów znajduje się w atomie atgonu magnezu w postaci A Z E ?

b) pewien pierwiastek chemiczny charakreryzuje zapis 56 26 E. jaką wartość przyjmuje dla tak opisanego atomu liczba:
-atomowa
-masowa
-nukleonów
-neutronów
-protonów
-elektronów?
jaką nazwe i symbol ma pierwiastek chemczny opisywany w ten sposób?

1

Odpowiedzi

2009-12-13T17:56:28+01:00
A)
Ar: 18e, 18p, 22n
Mg: 12e, 12p, 12n
b)
l. atomowa: 26
l. masowa: 56
l. nukleonów: 56
l. neutronów: 30
l. protonów: 26
l. elektronów: 26