Przepisy gry w piłkę nożną zostały sformułowane w Anglii , dlatego wszystkie odległości i wymiary podane były w jednostkach anglosaskich , tzn, stopach i jardach ( 1 stopa = 30,48 cm , 1 jard = 3 stopy ).
a) Bramka ma wymiary 8 jardów 8 stóp. Pole karne ma wymiary
44 jardy 18 jardów. Podaj wymiary bramki w centymetrach , a wymiary pola karnego w metrach.
b) Punkt , z którego wykonuje się rzut karny ,jest oddalony od bramki o 11 m. Gdy zawodnik wykonuje rzut wolny, gracze drużyny przeciwnej muszą stać
w odległości co najmniej 9,15 m od piłki . W pierwotnych przepisach te odległości podane były w pełnych jardach . Ile jardów wynosiły te odległościPRZOSZĘ O WYPISANIE DANYCH SZUKANYCH !!! ;D

1

Odpowiedzi

2009-12-13T18:33:09+01:00
A)8x3=24 stopy
24x30,48cm=731,52cm
8x30,48cm=243,84cm

44x3=132 stopy
132x30,48cm=4023,36cm=40,2336m
18x3=54 stopy
54x30,48cm=1645,92cm=16,4592m

b)11m:30,48cm=1100cm:30,48cm=36,0892...≈~36 stóp
36:3=12 jardów
9,15m:30,48cm=915cm:30,48cm=30,019...≈30 stóp
30:3=10 jardów