Napisz list do cioci ze stanów .W liście opisz swuj dzień.
-Podaj godzinę o której wstajesz
- Napisz co robisz rano ,w południe, po południu i wieczorem
Użyj wyrazów never , usually , always , often
Proszę opiszcie piątek !!:]

1

Odpowiedzi

2009-12-13T19:55:00+01:00

Dear aunt, that's my Friday:
I usully get up at 7 00 o'lock , next I eat a brekafast and i take a shower. At half past seven I go to school with my friends. The lessons starts at eight o;clock and it finish at quarter past three.
I aways go to walk with my dog, next i do my homework.
In the evening I watch tv and I clean up.
At eleven o clock i go to sleep
5 4 5