PILNE!! NA JUTRO PROSZĘ szybko
Uwzględniam tylko poprawne odpowiedzi.
Z wymienionych związków wybierz te,które są hydratami.PODAJ ICH NAZWY:
-H₂S,CaO,CuSO₄
-5H₂O,AgCI,AI₂(SO₄)₃,
-18H₂O,H₂O,Na₂SO₄
-10H₂O,FeCI₃
-6H₂O,FeCI₂,CuCI₂
-2H₂O,CaCI₂
-6H₂O,NH₃
-H₂O,HCI

2

Odpowiedzi

2012-09-26T11:55:45+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

CuSO₄*5H₂O ---- pięciowodny siarczan(VI) miedzi(II)
AI₂(SO₄)₃*18H₂O ---- osiemnastowodny siarczan(VI) glinu
Na₂SO₄*10H₂O ---- dzisięciowodny siarczan(VI) sodu
FeCI₃*6H₂O ---- sześciowodny chlorek żelaza(III)
CuCI₂*2H₂O ---- dwuwodny chlorek miedzi(II)
CaCI₂*6H₂O ---- sześciowodny chlorek wapnia

2012-09-26T12:06:51+02:00

CuSO₄* 5 H₂O - pięciowodny siarczan (VI) miedzi (II)
AI₂(SO₄)₃ * 18 H₂O - osiemnastowodny siarczan (VI) glinu
Na₂SO₄ * 10 H₂O-  dzisięciowodny siarczan (VI) sodu
FeCI₃ * 6 H₂O - sześciowodny chlorek żelaza (III)
CuCI₂ * 2 H₂O - dwuwodny chlorek miedzi (II)
CaCI₂ * 6 H₂O - sześciowodny chlorek wapnia