Proszę o wypisanie pasm górskich które powstały w orogenezach
prekambryjskiej
kaledońskiej
hercyńskiej
alpejskiej
na WSZYSTKICH kontynentach oprócz Antarktydy
oczywiście po kilka na każdy kontynent na każdą orogenezę
PILNE!!!!!! PROSZĘ O POMOC ;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T20:58:33+01:00
W prekambryjskiej: G. Bajkalskie, Karelii, góry wschodniej Finlandii oraz liczne obszary wyżynne na Półwyspie Labradorskim, w północnej Kanadzie, w zach. Australii, na wyżynie Gujańskiej

w kaledonskiej: G. Kaledońskie, Grampian, G. Skandynawskie, Jabłonowe, Sajany, północne Appalachy, Wielkie Góry Wododziałowe

w hercynskiej: Harz, Masyw Centralny, Reńskie Góry Łupkowe, Ardeny, Wogezy, Sudety, Rudawy, Ural, Ałtaj, pd czesc Appalachów, Góry Przylądkowe

alpejska: Kordyliery, andy, Góry alaski, Kamczatki, Góry wysp japońskich, góry archipelagu malajskiego, góry filipin, góry nowej zelandii, atłas, pireneje, alpy, karpaty, kaukaz, hindukusz, himalaje, tien-szan
7 3 7
2009-12-13T21:00:40+01:00
Alpejska:

Pireneje, Atlas, Karpaty, Kaukaz, Góry Dynarskie

Kaledońska:

Pamir, Tien-Szan, Góry Skandy­nawskie

Hercyńska:

Ural, Wogezy, Góry Wododziałowe

Prekambyjska:

G. Bajkalskie
6 2 6
2009-12-13T21:00:56+01:00
Orogeneza kaledońska : Góry Świętokrzyskie, część Sudetów, Góry Kaledońskie, góry Grampian, Góry Skandynawskie, góry Spitsbergenu, obszar od pn-wsch. części Appalachów przez nową Funlandię po pn-wsch. Grenlandię, Góry Jabłonowe, góry Flindersa, Alpy Australijskie;
Orogeneza hercyńska : odmłodzenie Gór Świętokrzyskich, Sudetów, Ardenów, Reńskich Gór Łupkowych, Uralu, Harzu, Schwarzwaldu, Wogezów, Masywu Czeskiego, Rudaw, Masywu Centralnego, Masywu Armorykańskiego, Ałtaju, Gór Przylądkowych, pd-zach. części Appalachów, Wyżyny Patagońskiej, środkowej części Wielkich Gór Wododziałowych;
Orogeneza Alpejska : odmłodzenie Sudetów, Karpat, Alpy, Bałkanów, Pirenejów, Apenin, Gór Dynarskich, Kaukazu, Taurusu, Himalajów, Atlasu, Kordylierów, Andy.
4 1 4