Odpowiedzi

2009-12-14T11:17:06+01:00
TRANSPORT SAMOCHODOWY
ZALETY
• najtańszy ze wszystkich środków transportu w przeliczeniu na 1 uczestnika
• możliwość dowolnego kształtowania imprezy w czasie
• możliwość dojazdu do atrakcji tur. i hoteli
• możliwość korygowania w trakcie imprezy założonego programu
• możliwość poznania mijanego krajobrazu
• dogodne warunki do integracji uczestników
• stosunkowo mała wrażliwość większości ludzi na choroby związane z transportem
• bagaż, załadowany w miejscu wyjazdu, przewożony jest do hotelu
WADY
• wydłużenie czasu imprezy
• ograniczenia w wielkości przewożonego bagażu
• konieczność przekraczania wielu przejść granicznych w turystyce zagranicznej
• możliwość wystąpienia nieprzewidzianych awarii
• ograniczenia wynikające z godzin pracy kierowcy
• niedogodności wynikające z długości podróży

TRANSPORT ŚRODLĄDOWY ( LOTNICZY)
ZALETY
• szybkość podróży
• wygoda podróżowania
• duże bezpieczeństwo podróżowania
• gwarantowane wyżywienie w czasie podróży
WADY
• wysoka cena przelotu
• ograniczenia w programowaniu wynikające z rozkładu lotów i lokalizacji lotnisk
• uciążliwa konieczność dojechania do lotniska, nie zawsze będącego w miejscu zamieszkania klienta
• konieczność korzystania z dodatkowego transportu na transfery oraz realizację programu
• konieczność przenoszenia bagażu przy transferach
• lęk niektórych klientów przed podróżą samolotem

TRANSPORT KOLEJOWY
ZALETY
• sprawniejsze odprawy graniczne w ruchu międz.
• niższa cena niż przy niektórych biletach lotniczych
• stosunkowo dobry komfort podróżowania
• możliwość zamawiania posiłków
• wygodna możliwość podróżowania w nocy
WADY
• ograniczenia wynikające z rozkładu jazdy, zarówno do czasu, jak i kierunków
• konieczność korzystania z dodatkowego transportu na transfery oraz realizację programu
• konieczność przenoszenia bagażu przy transferach
• zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje dodatkowe koszty i uzależniona jest od możliwości zmiany realizacji

TRANSPORT LĄDOWY
ZALETY
• niższa cena niż biletu lotn.
• przy realizacji niektórych typów imprezy jedyny środek transportu
• możliwość zamawiania posiłków
• dobry komfort podróżowania
WADY
• długi czas podróży
• ograniczenia wynikające z rozkładu rejsów
• konieczność korzystania z dodatkowego transportu na transfery oraz realizację programu
• konieczność przenoszenia bagażu przy transferach
• zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje dodatkowe koszty i uzależniona jest od możliwości zmiany rezerwacji
• lęk niektórych klientów przed podróżą morską
4 5 4
2009-12-14T11:50:44+01:00
TRANSPORT SAMOCHODOWY

ZALETY

-najlepsza dostępność przestrzenna
-najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia rynków zaopatrzenia i zbytu
-bardzo korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu
specjalistyczny tabor przystosowany do przewozu ładunków o różnorodnej podatności transportowej
najlepsze możliwości dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu
-raczej bezpieczny

WADY
-stosunkowo wysokie koszty przemieszczania
-wypadki drogowe
-mniejsza ilosc ładunków do przewiezienia
-niekorzystne warunki pogody wpływają na niedogodną jazde

TRANSPORT KOLEJOWY

ZALETY
-zdolnosc do przewozów masowych
-relatywnie niskie stawki przewozowe
-stosunkowo rozległa sieć połączeń kolejowych
-korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu
-wysoka niezawodność przewozów kolejowych
-regularna częstotliwość oferowanych połączeń
-specjalistyczny tabor przystosowany do przewozów ładunków o zróżnicowanej podatności transportowej
-możliwość dostępu do przewoźników innych gałęzi

WADY
-relatywnie niższe bezpieczeństwo przewozów ładunków o najszerszym wachlarzu podatności transpotrtu
-wstrząsy i przeładunki oraz duże niebezpieczeństwo kradzieży

TRANSPORT MORSKI

ZALETY
-zdolność do masowych przewozów ładunków o najszerszym wachlarzu
-światowy zasięg obsługiwanych szlaków przewozowych
-najkorzystniejsze ceny przewozowe

WADY
-niewielka prędkość eksploatacyjna statków
-relatywnie niska częstotliwość, punktualność połączeń morskich
-relatywnie niskie bezpieczeństwo ładunków wrażliwych na wilgoć
-dłużej trwający czas dostarczenia przeładunku
-koniecznosc wykorzystania dowozowo-odwozowych w związku ze stosunkowo niską dostępnością przestrzenną portów morskich.

TRANSPORT LOTNICZY

ZALETY
-zdolnośc do przewozu relatywnie niewielkich partii produktów o specyficznej podatności naturalnej, technicznej i ekonomicznej.
-najkorzystniejsza oferta czasowa, szczególnie na trasach długich, wynikająca z największej oferowanej prędkości eksploatacyjnej oraz dużego i wciąż rosnącego stopnia prędkości transportu lotniczego w czasie oraz jego niezawodności
-bardzo wysokie bezpieczeństwo przemieszczania ładunków wrażliwych na czas przewozu , wilgoć czy wstrząsy.

WADY
-konieczność wykorzystania usług dowozowo-odwozowych w związku ze stosunkowo niską dostępnością przestrzenną portów lotniczych
-wysokie koszty przemieszczania przy bardzo dużej dygresji kosztów jednostkowych na dalszych odległościach.
3 3 3