PĘD I ZASADA ZACHOWANIA PĘDUa) Oblicz pęd ciała o masie m= 2 kg, które porusza się z prędkością v= 3 m/s

b)Oblicz pęd ciała o macie m= 10 kg, które porusza się z prędkością v= 1 km/h

c) Oblicz pęd dwu kul o równych masach. Kule poruszają się wzdłuż tej samej prostej, w tę samą stronę, jedna-z prędkością v1=2m/s,a druga-z prędkością v2=3 m/s

d)Jaki jest pęd dwu jednakowych wózków o masie 1 kg każdy, jadących naprzeciw siebie z jednakowymi prędkościami równymi 1m/s?

1

Odpowiedzi

2009-12-14T10:31:13+01:00
A)
m= 2 kg
v= 3 m/s
p = m * v
p = 2kg * 3m/s = 6kg*m/s

b)
m= 10 kg
v= 1 km/h = 1 *1000m / 3600s = 0,28m/s
p = m * v
p = 10kg * 0,28m/s = 2,8kg*m/s


podpunktów c i d nie jestem pewna

c)
v₁= 2m/s
v₂= 3 m/s
m₁= m₂

Wektory pędu obu kul mają ten sam kierunek działania i ten sam zwrot i różne wartości
chyba:
p = p₁+ p₂

p = m₁v₁+ m₂v₂= m₁v₁+ m₁v₂= m₁(v₁+ v₂)
p = 5m₁

d)
m₁= m₂= 1 kg
v₁= v₂= 1m/s

wektory pędu mają taką samą wartość, ten sam kierunek lecz przeciwne zwroty
p₁= p₂
p = p₁- p₂= 0
2 5 2