Na wzorach grupowych przedstaw równania reakcji chemicznych + nazwa produktu.
a) propan + brom
b)propen + brom
c) propyn + brom
d) benzen + brom
e)2-bromobutan+ KOH
f)butan-1-ol + potas
g) glikol+potas
h)butan-2-ol+bromowodór
i)gliceryna + bromowodór

1

Odpowiedzi

2012-09-26T13:34:09+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) CH3-CH2-CH3 + Br2 ---> CH3-CH(Br)-CH3 + HBr ------ 2-bromopropan + bromowodór
b) CH3-CH=CH2 + Br2 ---> CH3-CH(Br)-CH2(Br) ----------- 1,2-dibromopropan
c) CH3-C≡CH + Br2 ---> CH3-C(Br)=CH(Br) -------------- 1,2-dibromopropen

d) C6H6 + Br2 ---kat. --->C6H5Br + HBr -------------- bromobenzen + bromowodór

e) CH3-CH(Br)-CH2-CH3 + KOH --->  CH3-CH(OH)-CH2-CH3 + KBr --- butan-2-ol + bromek potasu

f) 2CH2(OH)-CH2-CH2-CH3 + 2K ---> 2CH2(OK)-CH2-CH2-CH3 + H2 ---- butan-1-olan potasu + wodór 

g) CH2(OH)-CH2(OH) + 2K ---> CH2(OK)-CH2(OK) + H2 ---- glikolan potasu + wodór

h) CH3-CH(OH)-CH2-CH3  + HBr ---> CH3-CH(Br)-CH2-CH3 + H2O --- 2-bromobutan + woda

i) CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) + 3HBr --->  CH2(Br)-CH(Br)-CH2(Br) + 3H2O --- 1,2,3-tribromopropan + woda