3.128
Wielomian W(x)=ax³+bx²+cx+d, gdzie a ≠ 0 ma dwa rozne miejsca zerowe: x₁=-2 oraz x₂=3, przy czym pierwiastek x₂ jest dwukrotny. Dla argumentu 1 wartość wielomianu jest równa (-12)
a) wyznacz wartości współczynników a,b,c,d.
b)Dla wyznaczonych współczynników rozwiąż nierówność W(x)≥0

1

Odpowiedzi

2009-09-08T22:00:29+02:00
Rozwiązanie w załączniku :)

Mam nadzieję, że coś z tego zrozumiesz :)