Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T22:17:09+01:00
Najważniejszym organem kierowniczym w sprawach OC w Niemczech jest Kanclerz. Pełni On funkcję naczelnego dowódcy sił zbrojnych oraz zwierzchnika sił paramilitarnych i OC. Organami wykonawczymi podlegającymi bezpośrednio pod kanclerza są:
1Urząd Kanclerski
2 Federalna Rada Bezpieczeństwa i Sztab Kryzysowy

Federalny Urząd do spraw OC został utwozony w 1958 r.
Posiada pięć następujących oddziałow:
- służby alarmowej
- administracyjny
- ochrony od katastrof
- pomocy technicznej
- obrony ludności

Zadania Obrony Cywilnej:

W czasie wojny:

-Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie
-Organizowanie ewakuacji ludności
-przygotowanie budowli ochronnych
-zaciemnienie i wygaszenie oświetlenia
-udzielenie poszkodowanym pomocy medycznej
-walka z pożarem
-Zaopatrywanie ludność w sprzęt i srodki ochrony indywidualnej
-Organizowanie dorażnych pomieszczeń i zaopatzrenia dla ludnośći
-Dorażne przywracanie niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w odbudowie.
-dorażne gzrebanie zmarłych
-Ochrona żywności oraz dóbr niezbędnych do przezycia
-Działalność planistyczna i prace organizacyjne
-zabezpieczenie dóbr kultury, użądzeń uzyteczności publicznej oraz ważnych dokumentów.

W czasie pokoju:

-Planowanie przedsiewzięć w zakresie obrony przed skutkami działań wojennych
-przygotowanie schronów i ukryć oraz indywidualnych środków ochrony
-prowadzenie szkoleń w zakresie OC
-wsół działanie w zakresie klęsk żywiołowych.

Nie wiem czy o to chodziło.
4 3 4