Przetłumaczcie na angielski tylko bez translatora ;)


Isaak Newton był wybitnym angielskim fizykiem.Urodził się w 1643 roku w Anglii, w Woolsthorpe w hrabstwie Lincolnshire. Jego ojciec nie doczekał narodzin chłopca, a matka wyszła powtórnie za mąż, gdy miał 3 lata. Mały Newton dostał się pod opiekę babci. Po kilku latach wrócił do matki, gdy ona owdowiała. Matka miała nadzieję, że młody Isaak pomoże jej w pracach gospodarskich. Jednak szybko okazało się, że chłopak nie przejawiał żadnych zainteresowań w tym kierunku. Pozwolono mu więc wrócić do szkoły. W latach 1661 - 1665 studiował na uniwersytecie w Cambridge. Tam też dwa lata po zakończeniu studiów został członkiem Trinity, a w 1669 roku powierzono mu katedrę profesora matematyki. Stanowisko to obejmował do 1671 roku. Następnie przeprowadził się do Londynu gzie podjął pracę w mennicy królewskiej. Przyczynił się w ogromnej mierze do przeprowadzenia reformy monetarnej i za tą pracę przyznano mu w 1705 roku tytuł szlachecki. Newton zmarł w Londynie w 1727 roku.

1

Odpowiedzi

2009-12-14T17:36:41+01:00
There was in 1643 year in england prominent english Isaak Newton fizykiem.Urodził, in (to) in county Woolsthorpe Lincolnshire. Father has not waited for its (his) births of boys, but mother has left (has gone out) too husband again, when had 3 lat . Small has gotten under custody of (protection of) grandmother Newton. It has returned to mother for (after) several lats (summers; years), when she (it) become a widow. Mother had hope, that young will help her (it) in farm work Isaak. However, as it happens fastly, that it displayed boy in this direction no interests. So, allow to return it (him) to school. In lats (summers; years) 1661 it studied on university in (to) cambridge - 1665. There two become (stay) too studios (studies) member (limb) lat after all Trinity, but it entrust cathedral of (department of) professor of mathematics in 1669 year it (him). It included position for 1671 year. For london in (to) next carry take (undertake) work royal gzie mennicy. It has contributed to conducting of monetary reform in huge measure and nobleman's title concede work behind it in 1705 year it (him). In london in 1727 year Newton zmarł.