Notatka w formie myślników [chodzi o to, żeby był nagłówek, np. RZĄDY W SPARCIE i co wiem o tym, wypisane ładnie, gramatycznie pod spodem od myślników]
Przykład:

RZĄDY W SPARCIE
- wszystko co wiem na ten temat
- w krótkich zwięzłych zdaniach;

No więc ma być na temat rządów w starożytnej Sparcie [bodajże VI albo VII w.]

2

Odpowiedzi

2009-12-14T17:50:23+01:00
Rządy w Sparcie
-opierały się na surowych prawach ogłoszonych przez legendarnego przywódce Spartan, Likurga.
- na czele państwa stało dwóch królów jednocześnie. Podczas pokoju sprawowali władze w bardzo ograniczonym stopniu, a w trakcie wojny byli głównymi dowódcami armii.
- władza w Sparcie należała do wszystkich obywateli, tworzących zgromadzenie ludowe. W rzeczywistości zaś państwem starszych, geruzja.
- składała się ona z 28 obywateli , którzy cieszyli się powszechnym uznaniem i ukończyli 60 lat.
- Spartanie zatwierdzili jednak prawie wszystkie przedstawione propozycje, ponieważ wychowani byli w posłuszeństwie.
- Bardzo istotna rolą w państwie odgrywali również eforzy = ? <sprawdź jak napisać>, czyli pięciu urzędników wybieranych na roczna kadencję.

2009-12-14T17:51:55+01:00
RZĄDY W SPARCIE
-Rada Starszych zwana geruzją podejmowała najważniejsze decyzje w sprawie państwa składała się z 28 spartiatów.
- W sparcie urząd piastowało dwóch królów aby jeden został w mieście podczas nie obecności drugiego który dajmy na to wyjechał na wojnę
- Pełnoletni obywatele sparty tak zwani Spartiaci , mogli brać udział w zgromadzeniu ludowym na którym przyjmowali lub odrzucali wnioski rady przez okrzyk