Co to za sakramenty :

1.Gładzi grzech pierworodny , jednoczy ze
Sobą, obdarza łaską uświęcającą, włącza do wspólnoty Kościoła...

2.Umacnia łaskę chrztu, daje Ducha Świętego, umacnia
więź z Kościołem, wspomaga świadectwo wiary...

3.Obdarza miłosierdziem Bożego przebaczenia,
jednoczy z Kościołem...

4.Umacnia osoby dotknięte chorobą, uzdalnia ich do łączenia
cierpień z męką Chrystusa...

5.Obdarza udziałem w kapłaństwie urzędowym
oraz wykonywaniem posług wobec Ludu Bożego przez
nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie...

Proszę o pomoc nie kumam :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T17:47:35+01:00
1.Gładzi grzech pierworodny , jednoczy ze
Sobą, obdarza łaską uświęcającą, włącza do wspólnoty Kościoła...-chrzest

2.Umacnia łaskę chrztu, daje Ducha Świętego, umacnia
więź z Kościołem, wspomaga
świadectwo wiary...-bierzmowanie

3.Obdarza miłosierdziem Bożego przebaczenia,
jednoczy z Kościołem...- pokuty

4.Umacnia osoby dotknięte chorobą, uzdalnia ich do łączenia
cierpień z męką Chrystusa...- chorych

5.Obdarza udziałem w kapłaństwie urzędowym
oraz wykonywaniem posług wobec Ludu Bożego przez
nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie...- kapłaństwa


1 1 1
2009-12-14T17:48:31+01:00
1 Chrzest
2 bierzmowanie
3 spwiedz
4 namaszczenie
5 kapłaństwo
1 5 1
2009-12-14T17:48:43+01:00
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy sakrament (Komunia).
4. Namaszczenie chorych.
5. Kapłaństwo.
1 5 1