Odpowiedzi

2009-12-14T18:16:14+01:00
Oblicz wysokość graniastosłupa o polu podstawy 16 cm ² i objętości 48 cm ³.

h=?
Pp=16 cm²
V=48 cm ³
V=Pp×h
h=V/Pp
h=48/16
h=3cm

Oblicz objętość sześcianu o polu powierzchni 54 cm².
V=?
P=54 cm²
P=6a²
54=6a² |÷6
a²=9
a=3

V=a³
V=3³
V=27cm³
11 5 11