Zad. 1 Zapisz:
a) Liczbę o 6 większą od kwadratu liczby a
b) Liczbę o 5 mniejszą od dwukrotności liczby b
c) Liczbę 3 razy mniejszą od połowy liczby c
d) Liczbę 5 razy większą od kwadratu liczby d

Zad.2 Zapisz:
a) Liczbę, która stanowi 76% liczby a
b) Liczbę, która stanowi 115% liczby b
c) Liczbę o 20% większą od c
d) Liczbę o 30% mniejszą od d

Plizz pomóżcie

3

Odpowiedzi

2009-12-14T18:43:16+01:00
Zad1.
a) a²+6
b) 2b-5
c) (1/2c)/3
d)5d²
zad2.
a) 76/100a
b)115/100b
c) c+25/100c
d)d-30/100d
2009-12-14T18:44:17+01:00
Zad. 1
a) a do kwadratu +6
b) 2b-5
c) 0,5c/3
d) d do kwadratu razy 5

Zad.2
a) 0,76a
b) 1,15b
c) c+0,2c
d) d-0,3d
2009-12-14T18:48:02+01:00
Zadanie 1
a) a2(kwadrat) + 6
b) 2b - 5
c) 0,125c (jedna ósma ułamek zwykły)
d) d2(kwadrat to 2) czyli d2*5

Zadanie 2.

a) 0,76a
b) 1,15b
c)1,2c
d)0,7d