Odpowiedzi

2009-12-14T19:01:21+01:00
Talesa, Pitagorasa, Pascala, Simsona, Gaussa, Fubiniego, Maya, Mazura, Cantora, Jordana, Diniego, Ptolemeusza, Picarda, Sturma, Taylora, Zermelo, Vizinga, Sylowa, Peano, Salmona
  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T19:05:00+01:00
Hmm, czego mają one dotyczyć?
Ale skoro nie wiesz, to:
TWIERDZENIE TALESA
Jeżeli ramiona kąta przecięte są prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta, są proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta.

TWIERDZENIE PITAGORASA
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej

TWIERDZENIE SINUSÓW
W dowolnym trójkącie iloraz długości dowolnego boku i sinusa kąta naprzeciw tego boku jest stały i równy długości średnicy okręgu opisanego na trójkącie.
Zależność tę można zapisać następująco:
{a \over \sin\alpha} = {b \over \sin\beta} = {c \over \sin\gamma} = 2R.

TWIERDZENIE COSINIUSÓW
Jeżeli mamy długość dwóch boków i kąt jaki tworzą, to możemy wyznaczyć długość trzeciego.

Twierdzenie Gaussa
Twierdzenie Greena
Twierdzenie Mazura
Twierdzenie Cantora
Twierdzenie Bruna
Twierdzenie Cevy
Twierdzenie Darboux
Twierdzenie Desarguesa
Twierdzenie Dieudonné-Grothendiecka
Twierdzenie Diniego
Twierdzenie Diraca
Twierdzenie Lagrange'a (teoria liczb)
Twierdzenie Dooba