Odpowiedzi

2009-12-14T19:12:29+01:00
Twierdzenie pitagorasa:
suma
kwadratów przyprostopkątnych = kwadratowi przeciw prostokątnej
czyli:
a²+b²=c²

twierdzenie talesa:
jeżeli
ramiona kata przetniemy prostymi równoległymi to odcinki utworzone przez te proste iu ramiona kąta (leżące na prostych równoległych)
są proporcjonalne do odpowiednich odcinków leżących na jednym z ramion kata zawierających wierzchołek kata.

poznałam dopiero 2 twierdzenia więc to by było na tyle z tego co mogę ci pomóć , mam nadzieje że to doceniesz pozdrawiam ;-)
2009-12-14T19:28:40+01:00
Twierdzenie Pitagorasa:
W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta.
a²+b²=c²

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa:
Jeśli dane są trzy dodatnie liczby a, b i c takie, że a²+ b² = c², to istnieje trójkąt o bokach długości a, b i c, a kąt między bokami o długości a i b jest prosty.

Twierdzenie cosinusów
Uogólnienie twierdzenia Pitagorasa na dowolne, niekoniecznie prostokątne, trójkąty nosi nazwę twierdzenia cosinusów i znane było już w starożytności:
Jeśli w trójkącie o bokach długości a, b i c oznaczyć przez γ miarę kąta leżącego naprzeciw boku c, to prawdziwa jest równość:
a²+b²-2ab cos γ =c²

Twierdzenie Talesa
Jeżeli ramiona kąta przecięte są prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta, są proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta.

Twierdzenie Menelaosa
Dowolna poprzeczna wyznacza na dwóch bokach trójkąta ABC i przedłużeniu trzeciego boku (lub na przedłużeniach wszystkich boków) punkty D,E,F w ten sposób, że iloczyn długości trzech do siebie nieprzyległych odcinków jest równy iloczynowi długości trzech pozostałych, czyli
|AE| x |CD| x |BF| = |BD| x |AF| x |CE|
te x to mnożenie Proszę:)