Oblicz pracę jaką należy wykonać, aby umieścić w wodzie na głębokości 0,5m piłkę o objętości 6dm(3) sześciennych. Masa piłki wynosi 0,3 kg. 9pomijamy zmiany objętości piłki przy wkładaniu do wody) MUSI BYĆ Z OBJASNIENIEM Odp: 28,5 J Proszę tłumaczyć obliczenia wszystkie!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-09T23:47:59+02:00
Najpierw należy zamienić 6dm³ na m³ czyli:
1dm³ = 1dm * 1dm * 1dm
1dm = 0,1m
1dm³= 0,001m³
Nstępnie potrzebna nam będzie gęstość tej piłki, to uzyskamy ze wzoru:
ς = m/V
ς - gęstość
m - masa
V - objętość
ς = 0,3 kg / 0,006 m³ = 50 kg/m³
Nstępnie trzeba obliczyć siłę wyporu piłki:
Fw = ς*g*V
g - wartość przyspieszenia grawitacyjnego
Fw = 50kg/m³*10m/s²*0,006 m³ = 3N
Skoro siła wyporu wynosi 3 N to w takim razie z taką siłą przeciwnie skierowaną trzeba pchnąc piłke w dół na odcinku 0,5 m i to jest właśnie praca:
W- praca
s - droga
W = F*s = 3N * 0,5 m = 1,5 J
Wynik wyszedł mi inny, niż ten który podałeś, ale nie chce mi wyjść inaczej
3 3 3