Odpowiedzi

2012-08-02T14:41:29+02:00

1. jodek żelaza (II)

2. węglan glinu

3. błędny wzór

Sn(NO₃)₂ - azotan (V) cyny (II)

lub

Sn(NO₃)₄ - azotan (V) cyny (IV)

4. błędny wzór

Cr(NO₃)₂ - azotan (V) chromu (II)

lub

Cr(NO₃)₃ - azotan (V) chromu (III)

5. siarczan (VI) srebra (I)

6. siarczan (IV) manganu (II)

7. siarczek miedzi (II)

8. chlorek rtęci (II)

2012-08-02T14:45:42+02:00

Zadanie 1. Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych:

 

1.FeI₂ - jodek żelaza (II)


2.Al(CO₃)₃ - węglan glinu


3.Sn(NO₃)₂ - azotan (V) cyny (II)


4.Cr(NO₃)₂ - azotan (V) chromu (II)


5. Ag₂SO₄ - siarczan (VI) srebra (I)


6.MnSO₃ - siarczan (IV) manganu (II)


7. CuS - siarczek miedzi (II)


8. HgCl₂ - chlorek rtęci (II)Pozdrawiam :)