Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:45:58+01:00
KWAŚNE DESZCZE- źródło: reakcja wody zawartej w atmosferze z lotnymi tlenkami siarki i azotu. Wynikiem jest kwas siarkowy i azotowy który opada z kroplami deszczu na Ziemię. skutki: zakwaszenie gleby, niszczenie tkanek roslin, niszczenie zabytków; zapobieganie : zmniejszenie sie ruchu samochodowego,zwiekszenie emisji płynów neutralizujacych zwiazki siarki.
EFEKT CIEPLARNIANY- źródło :powolny wzrost temp powietrza spowodowany zwikszeniem sie ilosci gazów cieplarnianych : pary wodnej, dwutlenku wegla,metanu,freonów,zw.azotu; skutki: gazy te przepuszczaja promieniowanie słoneczne i pochłaniaja ciepłe promieniowanie ziemski ,jezeli emisja gazów bedzie nadal rosła w tym tepie srednia rocna temp wzrosni o 0,3stopnie na 10 lat

DZIURA OZONOWA- żródło: zmniejszanie sie zawartosci ozonu w ozonosferze pod wpływem freonówsposoby zapobiegania: freony sa stsowane w chłodnictwie i innych procesach technologicznych w przemysle zaprzestanie emitowania zuzytych pojemników lub urzadeń chłodniczych zwolni zanikanie ozonu. skutki: spadek zawartosci ozonu zmniejsza produkcje rolna a także moze doporowadzić od efektu cieplarnianego .
1 5 1