1.Oblicz zawartość procentową poszczególnych pierwiastków w kwasie mrówkowym (HCOOH).
2.Jaki procent masowy wody zawiera pięciowodny siarczan (VI) miedzi (II) CuSo₄ x 5H₂O ?
3.Podaj wzór rzeczywisty tlenku chloru o masie molowej 119g wiedząc , że zawiera on 59,66% chloru.
4.Ustal wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 108u zawierający 25,9% azotu .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T00:32:35+01:00
1. MH = 2 x 1u = 2u
MO = 2 x 16u = 32u
MC = 1 x 12u = 12u
MHCOOH = 2u + 32u + 12u = 46u

46u to 100% więc :
1% = 0,46
2/0,46 = 4,35% wodór
32/0,46 = 69,56% tlen
12/0,46 = 26,09% węgiel

2. MCuSO₄ = 63,55u+32,07u+4x15,99u = 159,58u ≈159,6u
MH₂O = 2x1u + 15,99u ≈18u
M CuSO₄x5H₂O = 159,6u + 5x18u = 249,6u Masa całego roztworu

Proporcja :
249,6u stanowi 100% roztworu, dlatego też
90u (masa wody) stanowi x% roztworu.
---------------------------------------------
90x100/249,6 = 36,06%
Odp. Woda stanowi 36,06% całej substancji

3. 59,66% - ilość chloru w tlenku chloru
119g - masa molowa

119g stanowi 100% danego tlenku,
x g stanowi 59,66% danego tlenku:
----------------------------------------
119x59,66/100 = 70,99g ≈71g
1 mol Chloru = 35,45g ≈35,5g
71g/35,5g = 2 <--- Dwa atomy chloru w tlenku
119 - 71 = 48
1 mol O = 16g
48/16 = 3

A zatem mamy 3 atomy tlenu i dwa atomy chloru co daje łącznie związek Tlenek Chloru (III) Al₂O₃

4..Ustal wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 108u zawierający 25,9% azotu .
1 mol N = 14g
1 mol O = 16g
108g stanowi 100% tlenku
x g stanowi 25,99% tlenku
---------------------------------
108x25,99/100 = 28,06 ≈ 28g
18/14 = 2 (ilość atomów azotu w reakcji)
(108-28)/16 = 5 (ilość atomów tlenu)
A zatem układamy wzór:
N₂O₅ :)

Pozdrawiam, Artur
6 4 6