Sporzadz wykres funkcji: f(x)= 3x-2
a. Podaj wartosc funkcji dla argumentu x=-2
b.Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartosc y=-1
c.Oblicz miejsce zerowe
d. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartosci dodatnie a dla jakich ujemne?2

Odpowiedzi

2009-12-15T13:21:02+01:00
Wykresem będzie linia prosta przechodząca przez punkty (1/3 ; -1) i (2/3 ; 0)
a) f(-2) = 3* (-2) - 2
f(-2) = -8

b)-1 = 3x-2
1=3x
x=1/3

c) 0 = 3x-2
3x=2
x=2/3

d) (-∞ , 2/3) ujemne
(2/3, ∞) dodatnie
3 4 3
2009-12-15T13:23:49+01:00
f(x)= 3x-2

y=3x-2

0=3x-2
3x=2
x=2/3

y=-2

Wykres tutaj
a)
y=3*(-2)-2
y=-8
b)
-1=3x-2
3x=1
x=1/3
c)
0=3x-2
x=2/3
d)
dodatnie (2/3 , +∞)
ujemne (-∞, 2,3)
1 5 1