Odpowiedzi

2009-12-15T14:04:01+01:00
REFERAT O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. DZIAŁANIA WOJENNE W 1939-40r

A) WOJNA OBRONNA W 1939r. W POLSCE
Adolf Hitler, zawarłszy z ZSRR układ o nieagresji 1.IX.1939r. uderzył na Polskę, która musiała samotnie stawić czoła agresji niemieckiej. 17.IX.1939r. na wschodnie terytoria Polski wkroczyła Armia Czerwona. Opór oddziałów polskich trwał do 6.X.1939r. Żołnierze polscy wzięli udział w 1940r. w walkach w Norwegii i we Francji, a następnie również w Afryce Płn., na froncie włoskim oraz przy wyzwoleniu Europy Zach. (1944-45). Polscy lotnicy walczyli m.in. w Bitwie o Anglię (1940), działalność operacyjną prowadziły polskie okręty. Po agresji niemieckiej na ZSRR także tam przystąpiono do tworzenia polskich sił zbrojnych, podległych władzom emigracyjnym. Ochotnicy napływali do tych jednostek m.in. ze słupisk polskiej ludności, deportowali w 1940-41r. w głąb ZSRR.

B) ZAJĘCIE DANII I NORWEGII W 1940r.
Dania-pomimo zawartego w 1939r. układu o nieagresji z III Rzeszą, w IV 1940r. Dania została zajęta przez wojska niemieckie. Zrazu formalnie pozwolono na zachowanie suwerenności-1943r.-oddziały rząd i parlament, jednak w 1943r. bezpośrednie rządy przyjęła wojskowa administracyjna niemiecka i w 1943-45r. działał ruch oporu kierowany przez Radę Ministrów.
Norwegia-W 1940r. została zaatakowana przez III Rzeszę i okupowania do 1945r. Utworzony przez norweskiego faszyste – Quishinga – rząd nie uzyskał poparcia społecznego.

C) NAPAŚĆ ZSRR NA FINLANDIĘ
Finlandia-od 1938r. ZSRR nakłaniał Finlandię do zmiany przebiegu granicy i do zawarcia układu obronnego. W tajnym załączniku do punktu-Ribbentrop-Mołotow z 23.VIII.1939r. Finlandia znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. Po odrzuceniu przez Finlandię żądań Moskwy, ZSRR zaatakował ten kraj XI.1939r. W traktacie pokojowym z III.1940r. Finlandia musiała odstąpić ZSRR część swego terytorium (m.in. Przesmyk Karelski z miastem Wyborg).

D) BITWA O ANGLIĘ
3.IX.1939r. Anglia wypowiada wojnę Niemcom.
Anglia-W pierwszym etapie siły lotnicze Rzeszy (Luftwaffe) miały zniszczyć płd.-wsch. Region Anglii, by ułatwić działanie siłom lądowym, które miały wkroczyć do akcji w połowie IX. Dowodzona przez marszałka Goringa Luftwaff wydzieliła do walki trzy armie powietrzne. Bitwa o Anglię była pierwszą poważną porażką niemiecką w tej wojnie. W lipcu i sierpniu 1940r. sytuacja Anglii pogorszyła się. Brytyjskie lotnictwo myśliwskie musiało odpierać coraz silniejsze ataki Luftwaffe, a straty obu stron szybko rosły. Na wyspach zaczęło drastycznie brakować doświadczonych pilotów. Tymczasem Dywizjon 303, który odbywał kolejne loty ćwiczeniowe, 30 sierpnia-nieoczekiwanie dla angielskiego dowódcy-przystapił do prawdziwej walki. Porucznik pilot Ludwik Paszkiewicz dostrzegł przelatujących Niemców i błyskawicznie zastrzelił bombowego Dorniera. „Jeszcze nigdy w historii konfliktów międzyludzkich tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznej garstce…”-słowa te wypowiedział premier Winston Churchill, oceniając znaczenie bitwy o Anglię. Wśród tych niewielu pilotów RAF-u, walczących wtedy na Hurricanach i Spitfire’ach, ponad 230 nosiło na rękawach mundurów napisy POLAND.

E)NAPAŚĆ NA FRANCJĘ
Francja-Od IX.1939r. Francja znajdowała się w stanie wojny z III Rzeszą, ale prowadziła ograniczone działania militarne. W 1940r. poniosła klęskę; kraj znalazł się pod częściową okupacją (od 1942 całkowitą). W 1940r. powstał zależny od III Rzeszy rząd Vichy, sprawujący także kontrolę nad francuskim imperium kolonialnym.
Nasze doświadczenia dotyczące niemieckiego „blitzkriegu” lekceważono, proponując polskim oficerom uczestnictwo w kursach doskonalących, gdzie wykładowcy opierali się na nieprzydatnych już regułach wojny z lat 1914-1918. Tę nieufność i ślamazarność zmienił dopiero atak Niemców na Francję, przeprowadzony 10 maja 1940r. W szybko pogarszającej się sytuacji. Gorączkowo kończono szkolenie i formowanie dwóch pierwszych dywizji piechoty.

2. DZIAŁANIA WOJENNE W LATACH 1943-45

A)ZŁAMANIE POTĘGI HITLEROWSKIEJ NA WSCHODZIE
(BITWA POD KURSKIEM)
Kursk-jedna z największych operacji wojennych i największa bitwa pancerna w okresie II wojny światowej. Wiosną 1943r. wojska radzieckie w rejonie Kurska odepchnęły wojska niemieckie na Zachód, podczas gdy ich skrzydło pozostały w tyle. W ten sposób zaznaczyło się wybrzuszenie frontu. Sztab niemiecki uznał, że powstał dogodny punkt do rozpoczęcia nowej ofensywy. Atak ze skrzydeł-od strony płn. i płd.-dawał szansę przetrwania frontu radzieckiego, ponownego przejęcia inicjatywy strategicznej i bezpośredniego uderzenia na Moskwę. W rejonie tym skupili, więc olbrzymie siły: 67 dywizji, w tym: 17 pancernych, 3 zmotoryzowane, 430 tys. ludzi, 3 tys. czołgów, 7 tys. dział, 2 tys. samolotów. Do walki wprowadzono nowe typy czołgów („Tygrys”, „Pantera”) i dział samobieżnych („Ferdynand”). Operacją kierował feldmarsz G.H.Klnga.


B)DZIAŁANIA WOJENNE WE WŁOSZECH
(MONTE CASSINO)
Monte Cassino-zasłynęło w czasie II wojny światowej z walk prowadzonych w 1943 przez wojsko alianckie o przebicie drogi do Rzymu. W (IV) ostatniej fazie walki do akcji wkroczyły: Dywizja II Korpusu Polskiego, którym przypadała w udziale chwała zwycięstwa. W nocy z 17. na 18.V.1943 Niemcy opuściły Linię Gustawa; przenosząc się na inną linię obronną. Straty II Korpusu wynosiły: 924 zabitych, 2 930 rannych i 345 zaginionych.

C)OPERACJA BERLIŃSKA-ZAKOŃCZENIE II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE-8 MAJA 1945r.
Berlińska operacja-1945, działania zbrojne w 1945r., mające na celu zdobycie Berlina. Rozpoczęły się 16.IV.1945r. nad Odrą, a realizowane były przez I Front Ukraiński marsz. -> Koniewa, II Front Białoruski marsz. -> Rokossowskiego i I Front Białoruski marsz. -> Żukowa. Miasta broniła Grupa Armii „Wisła”, z Czech ściągano dodatkowo wojska gen. Schovera. 19.IV. niemiecka linia obrony nad Odrą została przerwana i wojska radzieckie zaczęły okrążać Berlin. Pojawienie się nad Odrą biało-czerwonych słupów granicznych z piastowskimi orłami miało duże znaczenie propagandowe i polityczne.

D)UŻYCIE BOMBY ATOMOWEJ:
NAGASAKI * HIROSZIMA
Hiroszima-6.VIII.1945r. o godz. 8.15 pilotowany przez Tibbetsa samolot B-29 zrzucił na Hiroszimę bombę z U-235. Eksplodowała ona na wysokości 900 m nad miastem, które uległo zniszczeniu. Śmierć poniosło 80 tys. ludzi, 37 tys. ciężko rannych, 10 tys. zaginionych. Wielu mieszkańców cierpiało na tzw. chorobę popromienną.
Nagasaki-9.VIII.1945r. Amerykanie zrzucili tam drugą bombę atomową o sile rażenia 20 kiloton. Na skutek eksplozji zginęło 23,7 tys. ludzi, rannych zostało 23,3 tys., a zaginęło 1 924. Zniszczono połowę zabudowy miasta.

E)KAPITULACJA JAPONII I ZAKOŃCZENIE II WOJNY ŚWIATOWEJ NA ŚWIECIE
Japonia-6.VIII.1945r. Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę, a później na Nagasaki.
9.VIII.1945r. wojnę Japonii wypowiedział ZSRR.
2.IX.1945r. wojska japońskie skapitulowały. Kraj został okupowany przez wojska amerykańskie. Japonia utraciła wszystkie terytoria zamorskie, narzucano jej system demokratyczny. W 1947 wprowadzono monarchię konstytucyjną, a cesarzem pozostał panujący od 1926 Hironito, pozbawiony jednak atrybutów boskości.