Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T14:07:58+01:00
Germanizacja, proces niemczenia jakiemu była poddawana nieniemiecka ludność zamieszkująca tereny włączone w granice państwa niemieckiego. Germanizacja oznaczała niemczenie wywłaszczenie właścicieli ziemskich ,imion i nazwisk ludzi ,wprowadzanie do urzędów i kościoła języka niemieckiego, zakaz używania języka ojczystego .
Rusyfikacja - proces przyswajania lub celowego narzucania, w którym państwo rosyjskie dążyło do wynarodowienia poprzez stopniowe narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w sztuce; także forsowanie zwierzchnictwa patriarchatu moskiewskiego nad lokalnym prawosławiem oraz propagowanie prawosławia wśród wyznawców innych religii