Zadanie nr 42. Chemia nowej ery.
Uzupełnij równania reakcji spalania etynu.
a)....... C2H2 + ................ -> ..... Co2 + .......
b)....... C2H2 + ................ -> ..... C + .......
c)....... C2H2 + ................ -> ..... Co + .......
zadanie nr 43. Chemia nowej ery.
Napisz równania reakcji etynu z podanymi substancjami. Podaj nazwy produktów.
a).......... + h2 -> .................. ................. - produkt.
b).......... + 2h2 -> .................. ................. - produkt.
c).......... + br2 -> .................. ................. - produkt.
d).......... + hcl -> .................. ................. - produkt.
e).......... + 2cl2 -> .................. ................. - produkt.
f).......... + h2o -> .................. ................. - produkt.

1

Odpowiedzi

2012-09-28T11:46:23+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

42)
 a) 2C₂H₂ + 5 O₂ --->4CO₂ + 2H₂O
 b) 2C₂H₂ + O₂ ---> 4C + 2H₂O
 c) 2C₂H₂ + 3 O₂ ---> 4CO + 2H₂O


 43) 
 a) C₂H₂+ H₂ --->C₂H₄  --- eten
 b) C₂H₂ + 2H₂ ---> C₂H₆ --- etan
 c) C₂H₂ + Br₂ ---> C₂H₂Br₂ --- 1,2-dibromoeten
 d) C₂H₂ + HCl ---> C₂H₃Cl --- chloroeten
 e) C₂H₂ + 2Cl₂ ---> C₂H₂Cl₄ --- 1,1,2,2-tetrachloroetan
 f) C₂H₂ + H₂O ---> CH₃CHO --- etanal